December


MÅNEDENS BILLEDE:
Det første metrotogs ankomst til Cityringen.

Den geografiske position er endnu en gang omkring Vasbygade, H.C. Ørstedsværket og Himmelekspressen. Efter at have været en del af en international trafikudstilling en uges tid transporteredes det førstbyggede trevognsmetrotogsæt ad landevejen inkl. sejlads til Gedser til København natten mellem 2. og 3. oktober d.å.. Da transporten var en ”CONVOI EXCEPTIONNEL”, skulle kørselen finde sted udelukkende i aften- og nattetimerne indtil 6 morgen.( Da sporvognene i sin tid ankom på jernbanevogn fra Tyskland, hed skiltet ”AUSSERGEWÖHNLICHE SENDUNG”). Kl. 9 påbegyndtes udpakningen af vognen, hvorefter den blev bugseret til afsætningssporet på kontrolcenterets område. Via en opbygget afsætningsbro havde toget kontakt med sporarealet kl. 14.31., hvilket udløste klapsalver fra de tilstedeværende italienske og danske arbejdere, ingeniører m.fl..
I øvrigt forventes det 2. togsæt at ankomme efter nytår (2015).

Foto og tekst KELA 43 / Torben Liebst.
Web/ Søren Sol Meyer.


Udbred kendskabet til Arkivet.