Februar

februar2014

Efter lidt drillerier fra en hacker og en efterfølgende pause, så er lokalarkivet igen på banen med månedens billede.

Denne måneds billede er knipset fra tagterrassen på den nuværende “UUC Professionshøjskolen/ pædagoguddannelsen” Sydhavns Plads 4.

På hjørnet af Enghavevej og P. Knudsens Gade ser man købmand Kisling og ved siden af købmanden, slagter Samson.

Udbred kendskabet til Arkivet.