Maj

Åbningen af Sjællandsbroen 1. marts 1959

< a href=”http://slideful.com/v20140424_1811081994109104_pf.htm”>View the slide show</a>

Frederiksholms Avis gengav 10.marts denne begivenhed. Her et uddrag af teksten:

”Søndag den 1.marts åbnede så den længe ventede forbindelse fra Sydhavnen til Amager. Vi har også i den sidste tid lagt mange ture til slusen for at se, om broen snart var klar, idet den jo oprindelig var blevet lovet færdig til 1.december. Et finere vejr end det, vi oplevede den 1., skal man lede længe efter, og det var vel også medvirkende til, at så mange troppede op på begge sider af broen på det tidspunkt, ca. kl. 15, da åbningen fandt sted. Ca. 200.000 med de fleste på Sjællandssiden.

Efter velkomsttale af borgmester Estrup og indvielsestale af trafikminister Kai Lindberg åbnedes broen for almindelig trafik – en strøm af fodgængere og trafikanter med alle slags befordringsmidler over broen.

Københavns Sporveje havde etableret buskørsel fra Rådhuspladsen for en krone pr. styk (hele indtægten gik til Børnenes Kontor) og havde fuldt hus hele eftermiddagen.

Med det nye, der er skabt, blandt andet Fords nybyggeri på Sluseholmen og anden bebyggelse ad Borgmester Christiansensgade, har vi nu fået et helt andet ansigt udadtil.”

Alle fotos: KS / SHS- / Torben Liebst-arkiv.

Regibemærkning fra Torben: Specialbilletten er nr. 1 i serie nr. 1! Er reddet af en billetsamler, der var billetsælger hos KS. Desuden medlem af SHS samt stifter af Københavns Samlerklub af 1948, Rudolf Christiansen, der døde som 89-årig i 1993. Jeg kendte ham særdeles godt og arvede hans efterladenskaber efter hans død. Han vidste om nogen, hvordan man skulle “TAGE BILLETTEN”.

dsc_2624sjaelland

Fotos & tekst: Torben Liebst / KELA 43
Webdesign: Søren Sol Meyer.

Udbred kendskabet til Arkivet.