Marts

Materielt færdselsuheld (i politisprog ”mat. fuh.”).
Materielt færdselsuheld (i politisprog ”mat. fuh.”).

Denne måneds motiv er fra samme lokalitet som forrige måned – blot med kameraet drejet 180 grader: En lastbil med jordmaterialer – muligvis fra KKKA – er kollideret med et linie 3 vogntog i sporkurven mod Borgbjergsvej. Falck er på stedet (med udrykningsflag), og til en rekvireret lastbil flytter man nu jordmaterialet fra skadevolderen. Overlæs? Folk fra Enghave Remises spor- og ledningsafdeling ses også deltage i omlæsningen. Imens føres bagvedholdende vogntog undtagelsesvis gennem Frederiksholms sløjfe og videre mod byen. Sløjfen var blevet nedlagt omkring 1. maj 1960, men var stadig anvendelig. Nede i højre hjørne ses sporvognsskadens omfang. Vogntoget kunne med egen kraft føres af en tilkaldt remisearbejder til Hovedværkstedet på Enghavevej.

Foto: Torben Liebst / KELA 43 30. maj 1962.
Webdesign: Søren Sol Meyer / Meyerbeear.

Copyright © 2020
Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.


Udbred kendskabet til Arkivet.