Februar

KULTOGET (”GASSEREN”)


magnifying_glassKlik på billedet, så vil du kunne se det i stor format.


MÅNEDENS BILLEDE(R) februar 2015

Til forsyning af Valby Gasværk med kul anlagde Københavns Kommune i sin tid en 5 km lang kulbane fra Gasværkshavnen ved Kalvebod Brygge til værket. Indvielsen fandt sted 11.august 1907. I Gasværkshavnen blev kullene losset fra skibene til Valby Gasværks kultog. Fra havnen forløb banen over Vasbygade, bag om DSB’s Centralværksted og krydsede Sydkrogen samt Enghavevej i niveau. Herfra løb gasværksbanen parallelt med DSB’s godsforbindelsesbane. Banens krydsningsstation ved den nuværende Sjælør S-togsstation var betjent, når kulbanen var i brug. Ved Retortvej krydsede jernbanen på en bro, som blev revet ned i forbindelse med gasværkseksplosionen i 1964. Brohoveder stod tilbage indtil sidste år, hvor bygningen af Ringstedbanen påbegyndtes. Nu er brohovederne ved Retortvej revet ned, og området er en stor byggeplads. Banen blev nedlagt 10.januar 1961, hvorefter lastbiler overtog denne kultransport. Venstre foto viser kultoget passere Trekronergade i niveau på vej mod Gasværkshavnen. 1960. Farvefotoet viser overskæringen ved Enghavevej. Ca. 1959. Ukendt fotograf.

Foto og tekst KELA 43 / Torben Liebst Web/ Søren Sol Meyer


Udbred kendskabet til Arkivet.