dui_orkester_1957

DUI orkester 1957.

Orkesteret på Borgbjergsvej på børnehjælpsdagen i 1957