Sporvogne i Sydhavnen

Gennemsnitsbedømmelse:


Af Torben Liebst og Søren Sol Meyer  – marts 2019.
Fotos: Torben Liebst


Vil du høre en gammel sporvogns-lyd, så tryk på lydfilen herunder.


Sporvejene i København var de første i Danmark, og blev også de sidste.
I starten var det private selskaber som anlagde og drev linierne, men det blev senere en offentlig opgave.
Københavns Sporveje (KS) blev dannet i 1911 og overtog de tidligere private selskaber. KS overtog også sporvejsdriften på Frederiksberg (1919), og havde en linie 16 (ad Søborg Hovedgade fra 1924-1962) i Gladsaxe kommune, mens det private NESA stod for driften i Gentofte Kommune.
KS og NESA indgik 1. oktober 1974 i Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT).

Kort Sporvogn historisk oversigt.

22.10.1863. Copenhagen Railway Compagny Ltd. åbner den første hestesporvejslinie i København, den såkaldte “Hovedlinie”.
Linieføringen var: Frederiksberg Runddel – Frederiksberg Alle – Vesterbrogade – Trommesalen (ved nuværende Frihedsstøtte).

04.03.1897. Første elektriske sporvogne i drift på “Nørrebrogadelinien”; Kgs. Nytorv – Nørreport – Nørrebrogade – Nørrebro Remise.
Sporvognene forsynes med strøm fra batterier og kaldtes “syrevogne”, idet de udsendte en ubehagelig lugt fra batterierne.

19.09.1899. Frederiksberg Sporveje (FS) starter elektrisk drift, hvor vognene forsynes med strøm fra overledning.

30.05.1903. Tuborg – Klampenborg Elektriske Sporvej, TKES (senere NESA) indleder sporvejsdrift i den nordlige del af København (Gentofte Kommune).

01.08.1911. Københavns Kommune overtager DKS (De Kjøbenhavnske Sporveje A/S) og danner Københavns Sporveje (KS).

13.06.1915. Sidste hestesporvejslinie nedlægges. Linie 11 “Hønen” kørte Gl. Torv – Nørregade – Farimagsgade.


01.07.1919. KS og FS sammenlægges i ét selskab: KS.

18.08.1953. NESA indstiller sporvejsdriften, men har stadig  trolleybusser.

22.04.1972. Linie 5, Danmarks sidste sporvognslinie, nedlægges.


Afbrænding af sporvogne i årene 1964 -72.
Fotos: Torben Liebst

  • Tekst på vej!
  • ????????????????????????????????????
  • ????????????????????????????????????
  • ????????????????????????????????????
  • ????????????????????????????????????

Afbrænding af sporvogne i årene 1964 -72, for enden af Thomas Koppels Allé (daværende Pumpehusvej).
Vognafbrænding her fra 17. januar 1964 til St. Hans 1972. Ca. 550 vogne afbrændt i denne periode. “
Københavns Sporveje starter 1964 med at afbrænde af sine sporvogne – i 1967 bl.a 70 stk (vist på en film dette år – som er i Lokalarkivets besiddelse ) – og foretager den sidste sporvognsafbrænding på Tippen Skt. Hans aften 1972.

Se også: Sporvognsskinneskidtskraber.

Copyright © 2019
Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.

Udbred kendskabet til Arkivet.