5-1960ca._hoerdumsgade_foer_bilernes_invation_001

1960-Hørdumsgade 53

Lizzie Sørensen g. Christensen arrangerer vasketøj på tørresnor. Det er før bilernes invation.