1950ca.-hoerdumsgade_73_st.th._ingolf_og_jeg[1]

1950ca-Karré15

1950ca-Ingolf og Hjødis Koch, Billedet er taget i Hørdumsgade 73, st.th. i starten af 50-erne.