Lise Petersen

1976 – Lise Petersen/ Grill Trekanten, Hammelstrupvej 3.

Lise Petersen/ Grill Trekanten, Hammelstrupvej 3. Forpagter med sin mor Ruth Petersen, Grill Trekanten fra 1977-1984. Derefter overtager Lise Petersens bror, John Petersen forpagtningen. Oprindelig Ejer af Grill Trekanten, Allan Christensen.

Udbred kendskabet til Arkivet.