Sønderstand – Badenymfer 001

1941-Sønderstand – Badenymfer

Inge Melholt, Kirsten Kromann og Berith Melholt i solskin ved Sønder Strand.

Skriv et svar