Sussie Christiansen


Danselærer Sussie Christiansen startede sin danseskole i 1950 ude i Valby Idrætspark og fra omkring 1955 også i lokalerne på 1. sal over cafe Engholmen.
Sussie er født 1930 og voksede op på Händelsvej hos sine forældre Gurli og Børge Christiansen.
Hendes forældre Gurli og Børge hjalp til.
Ud over at danse, havde Børge også sit legendariske skraldevognfirma.

Der var flere andre, der hjalp. En af de mere kendte var danselærer Toni Abrahamsen, der sammen med Jytte blev Danmarksmester omkring 1955. Toni og Jytte startede på et tidspunkt deres egen danseskole.
Ann Hjort underviste i jazzballet og var også meget afholdt. Hun blev i øvrigt gift med skuespilleren Finn Nielsen.
Sussies medhjælper, måske hendes ”højrehånd” i en del år, var Annette Jensen, der er datter af P.A. Larsen, der var inspektør i Valby idrætspark.

Danseundervisningen for de små børn blev ledsaget af klaver, som fru Christiansen spillede på, der dog ikke var i familie med Sussie, selv om de havde samme efternavn.

Alle holdene op til cirka 12 år fik altid eet bolsje halvvejs henne i dansetimen – fra en STOR dåse – delt rundt af en af børnene.

De større børn dansede efter grammofonplader og i begyndelsen havde Sussie bare en lille rød rejsegrammofon og tidens singler med. Hendes favorit dengang og også i dag (2014) er Elvis Presley.

Danseskolen lukkede efter 30 år i 1980,


Udbred kendskabet til Arkivet.