Slusebroen

Slusebroen

Slusen er nu officielt nedlagt – men en privat interesseforening sørger nutidigt for at anlægget er i orden – og har desuden indført en løbende vagtturnusordning, hvorfor publikum stadigvæk på visse tider kan komme og se sluseanlægget i funktion.

Skriv et svar