Våde strandenge

Tegning af Jan Arnt, 2012

For 5000 år siden var der vand, hvor Sydhavnen ligger i dag – med undtagelse af nogle lave holme med strandenge, hvor nu Mozarts Plads ligger. Fra de lave holme kunne man dengang langt ude i horisonten skimte øen Amager.

Udbred kendskabet til Arkivet.