Udover træpavillonen i Sydhavnen er der kun få tilbage i Danmark. En af dem (og i arkitektonisk slægtskab) er Kyllingemoderen i Almindingen på Bornholm, som blev istandsat og fredet i 2013. Sydhavnens pavillon er fra før 1890, hvor den bornholmske pavillon ”kun” er fra 1929. Kyllingemoderen har været ramme om dyrskuefester, missionsmøder, baller og mere løsslupne fester, som man kan læse på netavisen Bornholm Nu, hvor også foto er lånt.

Udover træpavillonen i Sydhavnen er der kun få tilbage i Danmark. En af dem (og i arkitektonisk slægtskab) er Kyllingemoderen i Almindingen på Bornholm, som blev istandsat og fredet i 2013. Sydhavnens pavillon er fra før 1890, hvor den bornholmske pavillon ”kun” er fra 1929. Kyllingemoderen har været ramme om dyrskuefester, missionsmøder, baller og mere løsslupne fester, som man kan læse på netavisen Bornholm Nu, hvor også foto er lånt.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar