Sct. Hans

Foto 0. 1958. På det venstre luftfoto af Sankt Hans hospital ses Dansepavillonen placeret nederst til højre i udkanten af den lille skov. Det er Boserupvej man ser ude til venstre.
På det højre billede (stik fra 1870) mener vi, at den fritliggende bygning ca. midt i billedet i udkanten af skoven må være dansepavillonen.

Foto 0. 1958. På det øverst luftfoto af Sankt Hans hospital ses Dansepavillonen placeret nederst til højre i udkanten af den lille skov. Det er Boserupvej man ser ude til venstre.
På det nederste billede (stik fra 1870) mener vi, at den fritliggende bygning ca. midt i billedet i udkanten af skoven må være dansepavillonen.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar