12.-Alle-de-postbude

Tidligere (nok før 1950) var postbuddet en særdeles populær skikkelse. Blandt andet findes en del postkort (julekort) visende den hyggelige og travle post- og pakke udbringer.