dhata7ph-1002-11032013

Seks af Sydhavnens ca. 20 rødklædte postbude på Gustav Bangs Vej. Fotoet er det samme, som Sydvest Folkeblad bragte i marts 1998.
Fra venstre Poul Ekelund Andersen, Benny Jensen, Mette, René Lund, Johny Palmline og Jørgen Ekelund Andersen

Udbred kendskabet til Arkivet.