kort enghavevej og luciemølle

Kort over Kgs. Enghave i slutningen af 1800 tallet.
Med rødt er vist den gamle Enghavevej, som startede på Vesterbro for at ende omtrent der, hvor Ellebjergvej i dag møder Gl. Køge landevej.
Kortet viser, hvordan de gamle gårde var opført i tilknytning til Enghavevej, og det prikkede areal er de gamle strandenge ud mod Kalveboderne.
Øverst til venstre lå den gamle Stubmølle (gul cirkel), der gav navn til Stubmøllevej. Møllens navn var Lucie Mølle og stod oprindelig på Vestre Vold i København (hvor eventyrslottet står i dag), men blev i 1887 flyttet ud til Enghavevej omkring Haydnsvej. Møllen nedbrændte desværre til Sankt Hans i 1914 … på grund af ildspåsættelse.

Kort over Kgs. Enghave i slutningen af 1800 tallet.
Med rødt er vist den gamle Enghavevej, som startede på Vesterbro for at ende omtrent der, hvor Ellebjergvej i dag møder Gl. Køge landevej.
Kortet viser, hvordan de gamle gårde var opført i tilknytning til Enghavevej, og det prikkede areal er de gamle strandenge ud mod Kalveboderne.
Øverst til venstre lå den gamle Stubmølle (gul cirkel), der gav navn til Stubmøllevej. Møllens navn var Lucie Mølle og stod oprindelig på Vestre Vold i København (hvor eventyrslottet står i dag), men blev i 1887 flyttet ud til Enghavevej omkring Haydnsvej. Møllen nedbrændte desværre til Sankt Hans i 1914 … på grund af ildspåsættelse.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar