Kort fra Frederik V’s Atlas udført i 1700 tallet visende Kogs Enghave. Øverst ses landsbyen Valbye (Valby) og
det amrkerede område til højre for Valby må være Valbybakke. Hvad den røde firkant i Kgs. Enghave
angiver, er vi lidt usikre på. Men det kan være signaturen for de to små gård, der omtales i en retssag fra
1695 om Valbyernes ret til græsning på arealet, da man her kan læse, at der har stået tvende gårde og
vidnet havde forklaret, at det skulle være kaldt Hammerstrup. Ved fjernvarmeledninger i Peter Sabroes
Gade blev der i 1982 konstateret plovspor i profilen i overgangen til undergrunden. Plovsporene er
observeret på et område, der i 1781 hørte ind under "Viemos agre", ja tidligere, da man også af markbogen
fra 1682 kan se navne Viemos agre ved siden af lå Hammerstrups Aas.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar