Gadenavne i Sydhavnen

Indlægget om Gadenavnene i Sydhavnen er skrevet af vort medlem Steen Eriksen.

På Rådhusbiblioteket er Borgerrepræsentationens Forhandlinger gennemgået for årene 1930-31 til 1936-37. I hver årgang er (især) gennemgået Gadenavne, Gader & Veje og Sporvejene.

1930-31

25.9.1930 – I Kgs. Enghave navngives de første navne i byen efter udenlandske komponister. Det er et initiativ af Lrs. Axel Hjuler: Mozartsvej og Schubertsvej.

1931-32

17.9.1931 – Navngivning af: Beethovensvej og Pumpehusvej (Stadsingeniøren bemærker, at denne ikke tænkes at indgå i fremtidens vejnet).

10.12.1931 – Gade- og Bebyggelsesplan for arealer i Kgs. Enghave (omkring Mozartsvej kaldes Plan 9485a).

1932-33

1933-34 14.9.1933 – Enghavevejs navn ændres på visse strækninger. Mozartsvej forlænges (til nuværende Super Brugsen). Navngivning af Glucksvej, Wagnersvej, Stubmøllevej og Ellebjergvej.

1934-35

5.4.1934 – Tiltrædes Bevilling af 6.000 kr. til “Anlæg af den sydøstlige kørebane af Pladsen ved Mozartsvejs udmunding i Enghavevej/Frederiksholmsgade-krydset og til Dækning af Kommunens Andel i Kloakudgifter”.

13.9.1934 – Forlængelse af Tranehavevej 1. behandling, (se evt. også s. 620-628).

27.9.1934 – På Initiativ af Lrs. Axel Hjuler vedtages, at give et særligt Navn til en pladsagtig del af Mozartsvej med en bredde på ca. 45 m, der ligger specielt i forhold til vejnettet. Mozarts Plads har en tid været brugt som navn af lokalbefolkningen.

I øvrigt navngives: Straussvej og Offenbachsvej.

7.2.1935 – P. Knudsens Gade overtages som kommunal vej.

1935-36

12.9.1935 – Navngivning af K.M. Klausens Gade, Peter Sabroes Gade og Sydkrogen (ved Destruktionsanstalten). Den hidtil unavngivne forlængelse af P. Knudsens Gade fra Gustav Bangs Gade til Rotunden er under anlæg som offentlig gade. Den gives samme navn som strækningen indtil Gustav Bangs Gade (navngivet i 1913).

1936-37

1.10.1936 – Navngivelse af Sjælør Boulevard (Sjælør er ifølge topografen H. U. Ramsing den yderste del af Kongens Enghave. Lrs. Axel Hjuler havde foreslået Strandparks Allé).

18.2.1937 – Bevilling af 155.000 kr. til Forlængelse af linie 3 fra P. Knudsens Gade til Mozarts Plads. Endestationen udformes som en Sløjfe på Mozarts Plads. Anlæg af Dobbeltspor på 550 m. strækning gennem Enghavevej (nu Borgbjergsvej). Sporsløjfe ved P. Knudsens Gade (anlagt i 1915) nedlægges.


Udbred kendskabet til Arkivet.