Mozarts Plads

Mozarts Plads 14. juni 1962. Billedet er mærket Public Domain og er lånt fra Starbas.net
Mozarts Plads 14. juni 1962.

Mozarts Plads i Årstal.
Indlægget om Mozarts Plads er skrevet af vores medlem Steen Eriksen.

1932 – Gården Vilhelmsminde, som lå på nuværende Mozarts Plads, nedrives.

1934 – Kommunen anlægger en del af pladsen ved siden af Mozartsvej. Navnet Mozarts Plads stadfæstes af kommunens gadenavnsudvalg.

1935 – Sønderstrandhus med facade med Mozarts Plads 3 opføres. Arkitekt Elliot Hjuler.

1937 – Dobbeltsporet for sporvognsline 3 forlænges fra Sydhavns Plads til Mozarts Plads, og kører til Melchiors Plads på Østerbro.

1944 – Ny sporvognsline 11 kører mellem Husum og Mozarts Plads.

1949 – Engholmen Syd og AKB karré 17 fuldføres med de krumme facader mod Mozarts Plads. Arkitekterne er på begge sider V. Berner Nielsen og Henning Ortmann.

1958 – Sporvognsline 11 nedlægges. Den erstattes af linie 16.

1959 – Sjællandsbroen åbnes og medfører stærk trafik over Mozarts Plads til og fra Amager.

1968 – Linie 3 ændres fra sporvogn til bus og forlænges til Valbyparken.

1970 – Linie 16 omlægges fra sporvogn til bus. 1969 – Sporvejenes folkerumsbygning på Mozarts Plads med offentlige toiletter fjernes.

1974 – Der anlægges vendeplads for buslinie 16 og et anlæg med bænke, springvand, blomsterkasser, plakatsøjle, pissoir (intet dametoilet).

1988-89 – Projekt for trafiksanering og ombygning af Mozarts Plads forsøges udarbejdet i samarbejde mellem Sydvest Lokalråd, Kommunen og ingeniørstuderende.

1991-92 – Efter at Centrumlinien har aflastet Borgmester Christiansens Gade for biltrafik til og fra Amager, ombygges Mozarts Plads og Mozartsvej samt Borgbjergsvej omprofileres. Mozarts Plads får en ny toiletbygning.

1998 – I plan for Kvarterløft i Kgs. Enghave nævnes ønsker om forbedringer på pladsen.

2010 – I rapporten Alles Enghave fra boligselskabernes projekt Sammen Om Sydhavnen beskrives livet på pladsen med ønsker om ændringer.

2011 – I Kgs. Enghave Lokaludvalgs Bydelsplan er skitseret mulige ændringer på Mozarts Plads.

2011– Sidst i maj anlægges ca. 1000 m2 græsplæne på pladsen. Det er i helhedsplanen Kgs. Enghave besluttet, at Mozarts Plads skal være stedet, hvor bydelen koncentrer de fleste kulturindsatser.
Projektet har givet øget brug af pladsen. Græsset danner ramme om det liv der ikke før kunne blomstre på Mozarts Plads og har givet plads til alle de borgere der gerne ville nyde en kop kaffe fra caféen.


Mozarts Plads græs


Udbred kendskabet til Arkivet.