Plan for Musikbyen

axel_meldal_1929_duo_html_5526a329


Axel Meldal ved Foreningen:
“Kgs. Enghave lokalhistoriske Arkiv” 


Artiklen har været bragt i Kgs. Enghave Bladet.

Eftertryk og anden brug af denne artikel er tilladt med tydelig Kildehenvisning – 

De veje, gader, boligblokke og karreér der nu omtales som “Musikbyen” blev i alt væsentligt anlagt over en forholdsvis kort årrække i 1930`erne. Det er således i årene 1930-1935 at stednavne som “Mozarts Plads” og de øvrige musik-gader i det, der på den tid til dagligt blev kaldt for “Komponistkvarteret” blev navngivet og samtidig blev der startet foreninger som “Komponist-kvarterets Lejerforening” og sidenhen i 1938 Badmintonklubben: KFB, Komponistkvarteret-Frederiksholm-Bavnehøj (jævnfør opgangen ved Gustav Bangs Gade 28 – Ved “Den Røde Plads på Den Grønne Nerve”).

På den gengivne Bebyggelsesplan fra 1929 er der bl. a. mulighed for at betragte forløbet af “Den Gamle Enghavevej;” der blev anlagt samtidig med at den Matrikeltekniske Terminus Technicus Kongens Enghave ejerlaug efter Christian V´s Matrikel fra 1688 til 1795 blev udstykket i 22 parceller. Gamle Enghavevej blev anlagt hele vejen fra Vesterbrogade til Køge Landevej, således at de nuværende Stubmøllevej og Ellebjergvej i dag ligger præcis oven i Gamle Enghavevej. Langs med haveforeningen Frederikshøjs nordgrænse hen til Pumpehusvej, og derfra i nordvestlig retning mod Sjælør Boulevard 15, er det ligeledes stadigvæk mulighed for at følge “Gamle Enghavevej” – imidlertid indgår det jo i det for nu et år siden fremlagte lokalplanforslag for haveforeningerne Frederikshøj og Mozart Haveby – at netop det vejstykke måske skal nedlægges.

Vedrørende Wagnersvej så fremgår det af den gengivne Byudviklingsplan fra 1929, at Wagnersvej ikke fra start var projekteret med det forløb som den sidenhen fik. Læserne opfordres således til at stå ud for Wagnersvej 18 og iagttage hvorledes de to stykker Wagnersvej, der kun er forbundet ved det resterende stykke “Gamle Enghavevej” ved bunden af Sjælør Boulevard er lagt snorlige i forlængelse af hinanden. 

Der er ligeledes glimrende mulighed for at se placeringen af nogle af de gamle gårde der lå her i bydelen fra omkring år 1800 og frem til den store udbygning begyndte fra o. 1930. Det var netop ved den lejlighed at Axel Meldal udarbejdede sin Bebyggelsesplan. (Jævnfør SV TVs Billedserie – produceret ved Paul-Erik Lind og Gert Topp – med de gamle gårde her i Kongens Enghave, som over flere ombæringer har været vist på det lokale SV TV).

På planen ses blandt andet gården “Vilhelmsminde” der lå netop hvor Enghavevej drejede hen mod gården “Frederiksholm”; i den nordlige gavl, omtrent der hvor figurgruppen “Musikken / Lørdagspigerne” nu står, lå tilbage i teglværks-tiden o. 1900 et marketenderi, der altid blev omtalt som “Det Lille Danmark”.

På hjørnet Straussvej / Wagnersvej lå tidligere “Doktor Strandholms Villa”, og i nutiden er navnet jo videreført af andelsboligforeningen “Strandholmhus III” med dens 3 opgange rundt om hjørnet. Ligeledes lå gården “Frederikslund” placeret langs med “Gamle Enghavevej” omtrent i andelsboligforeningen a/b Stubmøllegårdens gård  imellem Sjælør Boulevard 11-13 og over mod Rubinsteinsvej 23-25.

Det er dog samtidig ærgerligt at den gamle voldmølle Lucie Mølle / “Lusemøllen” ikke er med på denne 1929 bebyggelsesplan. Stubmøllen lå frem til Sankt Hans Aften 1914 – Ifølge hvad nu afdøde Richard Hans og Knud Clemmensen for år tilbage meddelte denne skribent – der hvor der nu er lægekonsultation på Stubmøllevej 22, og tilfældigvis hænger der i deres venteværelse en god og tydelig kopi at Bymuseets fotografi af Stubmøllen. 

(I øvrigt kan der tillige henvises til Allan Mylius Thomsens indlæg i “Valby City Avis” 5. årgang nummer 11 på side 6) .

Litteraturhenvisning: Bent Jørgensen: “Storbyens Stednavne” Forlaget Gyldendal 1999.

Udbred kendskabet til Arkivet.