Populær Foto A/S

Fotoforretningen Populær Foto A/S, Mozartsvej 5, 2450 KBH. SV
29-09-2023.
Af Per Skadhauge, formand for KELA.


Fotoforretningen lukkede 1. september 2023, en af de sidste gamle detailforretninger i Sydhavnen.Tom Jensen

Et kendt og værdsat ansigt i Sydhavnen, indehaveren Tom Jensen er gået på pension.

Det hele startede på adressen Mozarts Plads 3, her var udsalg af film og kameraer.
I 1967 bliver fotoforretningen registret på Glucksvej 13 og hedder Alt i Color.
Fotoforretningen deler her i flere år frokoststue med Københavns Sporveje. Frokost og varmestuen blev afløst af et skur midt på Mozarts Plads for (KS) – Københavns Sporveje.
I dag er Glucksvej 13. st. tv. en almindelig lejlighed på 2 værelser i andelsboligforeningen ”SØNDERSTRANDHUS”.


Sydhavns Foto Mozarts Plads 3. 1950.

Sydhavns Foto Mozarts Plads 3. 1950.

Sydhavns Foto Mozarts Plads 3. 1950.

Fotoforretningen flyttede til større lokaler på Mozartsvej 5, i 1972 og har ligget her lige siden.
Alle årene i ejendommen ”SØNDRE STRANDHUS” med facade ud til Mozarts Plads.

Tom blev bestyrer af fotoforretningen i 1968, den var dengang ejet af ”Jensen”,  de var dog ikke i familie med hinanden.

Der er i årenes løb sket store ændringer i fotobranchen.
Her var atelier til optagelse af bryllupsfotos og familiernes kære børn. Her blev solgt masser af filmruller fra firmaerne AGFA, KODAK, FUJI og ILFORD, film fra familiernes ferier blev indleveret til fremkaldelse og forstørrelser af negativerne. Der var på et tidspunkt 5 ansatte i forretningen.

Senere blev der også udlejning af videofilm og her blev solgt mobiltelefoner og ure.
Smalfilm kunne også overspilles til video.

Forretningen deltog i butikslivet med handelsstandsforeningen. Annoncering i lokalbladet og deltagelse i det årlige juletræ på Mozarts Plads.
Den gang fyldte fotografering meget, fotoforretningen blev f.eks. i 80’erne inviteret til udstillinger i Köln i Tyskland, og sågar til at se KODAKS fabrik i USA!

Da digital kameraet indtog foto scenen, gik det langsomt men støt tilbage med forretningsgrundlaget for den traditionelle fotoforretning.

Tom er ikke ærgerlig over udviklingen. Han har gode minder fra de mange år som forretningsdrivende i Sydhavnen.
Salg af digitalkamera og mobiltelefoner er skiftet til store kæder der sælger via internettet. En ny æra er kommet, og det har slået den lille traditionelle fotoforretning ud.

Det vides endnu ikke hvilken type forretning der kommer til at ligge på adressen Mozartsvej 5, men med Metro stationens åbning i 2024, må det give nye muligheder og forhåbentlig et nyt liv for detailforretninger i Sydhavnen.

Efter interviewet med Tom Jensen har vores medlem Per Ekstrøm gjort mig opmærksom på at fotoforretningen også har ligget på adressen Mozarts Plads 3.
På nedenstående udsnit af et større foto fra ca. 1960 kan man se placeringen af fotoforretningen, der er nabo til det der er ROMA Pizzeria i dag.
Så det er rigtigt nok. Jeg vil lade Per Ekstrøm fortsætte.


Tilføjelse: af Per Ekstrøm

I Handelsregistret fra juni 1937 kan man se, at Ernst Harry Jensen driver Sydhavnens Farve- & Lakfabrik. Samme år i september etablerer han Sydhavns Foto. Et udskrift af Kraks Handelsregister fra 1952 bekræfter, at Sydhavns Foto er hjemmehørende på Mozarts Plads 3. De pågældende fotos fra 1950 er derfor inde fra farvehandlen og ikke fra lejligheden. I 1967 bliver den registret på Glucksvej 13 og hedder Alt i Color.
Der var et udhængsskab ved forretningen, hvor Jensen hængte en del af de billeder ud, som var blevet indleveret til fremkaldelse, men ikke afhentet.
Så kunne hele kvarteret se dem. De kunne måske også se noget, som de ikke skulle se. Den var nok ikke gået i dag, men måske en meget god måde at få folk til at hente og ikke mindste betale for deres fotos.

Salg af fotoudstyr var ikke noget du kunne leve af i 40´erne og 50´erne. Slet ikke i den børnerige Musikby. Valutarestriktionerne gjorde også, at der ikke blev bevilget fremmed valuta til indkøb af noget så unyttigt som fotografiapparater.

Næsten 90 år i Sydhavnen for en forretning. Det er godt gået!”

Tak til Per Ekstrøm for denne tilføjelse.Udbred kendskabet til Arkivet.