De gamle gårde

Gennemsnitsbedømmelse:


De gamle gårde i Kgs. Enghave
Af Sørens Sol Meyer og Jan Arnt, maj 2019

Foto 1931. En af de gamle gårde Vilhelms Minde, som blev ombygget til købmandshandelen ”Lille Danmark”. Gården blev nedrevet o. 1935 i forbindelse med anlæggelse af Mozarts Plads. Karré 5 ses til højre i billedet.

Når man ser ud over vores bydel i dag, er det svært at forestille sig, at det meste for ikke mere end et par hundrede siden, var vand og øde strandenge. 
Fra fund ved vi, at der har boet mennesker de sidste 5.000 år, ligesom vi fra skriftlige kilder ved, at området var under kronens eje og hed Kongens Enghave. 

Der var ingen fastboende, og de eneste der færdedes i området var Valbybønderne, når de skulle bjærge høet og køre det ind til Kongens stalde i København.

Først i 1795 begynder en egentlige udvikling hvilket skyldes, at kong Christian den VII samme år udstykker sin Enghave (Enghauge) i 22 matrikler. 
Kort tid herefter begynder opførelsen af de første 5-6 gårde, som frem til opførelsen af Frederiksholms Teglværk o. 1870 stort set var områdets eneste bebyggelse.  De gamle gårde kan ses i nedenstående oversigt.

Ved at trykke videre på hjemmesiden kan man se fotos og læse mere detaljeret om hver enkelt af de gamle gårde. God fornøjelse. 

LISESMINDE. Navneændring i 1856 til KARENSMINDE – matr. 4(a) kan dateres tilbage til 1799. I dag Sydhavnens Kulturhus.
LARSENSMINDE matr. 1b eller1c. Er nævnt i år 1855
FREDERIKSLUND – matr. 5a m.fl. Før 1834, hvor den er nævnt i folketællingen. 
GÅRD – uden navn. Antagelig sammenlagt med FREDERIKSHOLM omkring år 1812.
WILHELMSMINDE – matr. 7a m.fl. Senere ombygget til købmandshandel “Det lille Danmark”
FREDERIKSHOLM – matr. 1(a) m.fl. Nu akut børnehjem og kan dateres tilbage til 1812. 

Oversigt over fem gamle gårde i Kongens Enghave o. 1925.
Øde strandenge i Kgs. Enghave før de mange opfyldninger af det brede sund (Kalveboderne) mellem Sjælland og det flade Amager, der dengang lå langt ude i horisonten. Skitse med fedtfarve – 1988 Jan Arnt

Copyright © 2019
Material published on this website is protected by copyright.
Gengivelse af materialet er kun tilladt efter forudgående aftale og med tydelig kildeangivelse.

Udbred kendskabet til Arkivet.