kort18 frederikslund areal

Kort o. 1920 visende Frederikslund i den røde cirkel.
Det skraverede areal viser gårdens tilliggende jordarealer på i alt ca. 47 tdr. land.
Ældre sydhavnere har oplyst, at der på noget af arealet var gartneri med drivhuse og misbænke.
Bemærk at arealet går helt op til baneterrænnet mod nord og at arealet dækker en væsentlig del af det, der senere skulle blive Musikbyen.

Kort o. 1920 visende Frederikslund i den røde cirkel.
Det skraverede areal viser gårdens tilliggende jordarealer på i alt ca. 47 tdr. land.
Ældre sydhavnere har oplyst, at der på noget af arealet var gartneri med drivhuse og misbænke.
Bemærk at arealet går helt op til baneterrænnet mod nord og at arealet dækker en væsentlig del af det, der senere skulle blive Musikbyen.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar