Larsens Minde, kort kort 1938a

Bydelskort 1938. Larsen Mindes to bygninger ligger til højre i billedet inde i den store trekant, hvor Brugsgården senere (1949) blev opført.
På kortet er kun et år gamle Mozarts Plads er indtegnet, hvilket medførte at den gamle gård Vilhelmsminde (Lille Danmark)blev nedlagt o. 1932.

Kortet viser samtidig den del af Enghavevej, der blev nedlagt i forbindelse med at den nye vej (Glucksvej) blev anlagt fra Mozarts Plads og ned til Wagnersvej, som tidligere havde heddet Enghavevej.
Haveforeningen Frederiksholms små huse syd for Wagnersvej er slet ikke indtegnet, måske fordi kommunen havde kalkuleret med at de små huse skulle ryddes, så der også her kunne bygges boligkarréer.

Bydelskort 1938. Larsen Mindes to bygninger ligger til højre i billedet inde i den store trekant, hvor Brugsgården senere (1949) blev opført.
På kortet er kun et år gamle Mozarts Plads er indtegnet, hvilket medførte at den gamle gård Vilhelmsminde (Lille Danmark)blev nedlagt o. 1932.

Kortet viser samtidig den del af Enghavevej, der blev nedlagt i forbindelse med at den nye vej (Glucksvej) blev anlagt fra Mozarts Plads og ned til Wagnersvej, som tidligere havde heddet Enghavevej.
Haveforeningen Frederiksholms små huse syd for Wagnersvej er slet ikke indtegnet, måske fordi kommunen havde kalkuleret med at de små huse skulle ryddes, så der også her kunne bygges boligkarréer.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar