lille danmark 15a

Foto 1931. En af de gamle gårde Vilhelms Minde, som blev ombygget til
købmandshandelen ”Det Lille Danmark”. Gården blev nedrevet o. 1935 i
forbindelse med anlæggelse af Mozarts Plads. Karré 5 ses til højre i billedet.

Foto 1931. En af de gamle gårde Vilhelms Minde, som blev ombygget til
købmandshandelen ”Det Lille Danmark”. Gården blev nedrevet o. 1935 i
forbindelse med anlæggelse af Mozarts Plads. Karré 5 ses til højre i billedet.

Udbred kendskabet til Arkivet.

Skriv et svar