SF-Sydvests historie

SF – 50 år i Sydhavnen

Socialistisk Folkeparti blev stiftet den 15. februar 1959. Nogle år efter, i 1962 opstod lokalafdelingen SF-Sydvest.

En af grundene til at SF blev dannet var opgøret med DKP’s stalinisme efter Sovjetunionens besættelse af Ungarn i 1956. Med udgangspunkt i fagbevægelsens masseorganisering blev det nye parti hurtigt en faktor i lokalpolitikken på DKP’s bekostning. Således blev også lokalpartiforeningen SF-Sydvest dannet med udgangspunkt i DKP’s lokalforening i Sydhavnen.

Ved SF’s første valg til Borgerrepræsentationen i 1962 opnåede partiet 9 mandater, og SF’eren Willy Brauer blev sporvejsborgmester.

Siden er der sket en enorm udvikling – en udvikling, som kan følges i SF-Sydvests simpelt duplikerede pjecer og valgmateriale. Bl.a. udformede partiforeningen med Ivar Noes, Finn Christensen og Erik Lomborg i spidsen i 1978 pjecen “Sjælørparken” om det store sletteareal, vi i dag kalder Tippen. I pjecen advares mod boligbyggeri på området, som ligger langt fra kollektiv trafik, og i stedet foreslås det eventuelt at anlægge nogle mindre kolonihaver. Derudover omhandler pjecen bl.a. Pumpehusvej – nu Thomas Koppels Allé – og det foreslås, at vejen skal ” gøres i stand på kommunens regning”.

I 1979 kom hæftet “Sydhavnen – en by for mennesker” med 16 siders omhyggelig maskinskrift. Hæftet omhandlede trafik og miljø og var et første initiativ til en kommuneplandebat. Nogle af de ting, der blev taget op, var problemet med den store mængde gennemkørende trafik efter Holbækmotorvejens indføring i P. Knudsens Gade, en forbedring af den kollektive trafik til erstatning for bilernes tyranni, hurtigere busser, lavere takster, en lukning af P. Knudsens Gade af hensyn til skolen og en bearbejdning af fodgængernes skræk “Hurtigløberovergangen” – en fodgængerovergang på Ellebjergvej, som var delt i tre med smalle repos´er imellem, hvor man kunne tage ophold, hvis man ikke stak i løb.

Også i 1981 beskæftigede partiforeningen sig med trafikken i lokalområdet, bl.a. i folderen “Vi bor i Sydhavnen – en bedre bydel”. I folderen advares der mod at indføre Holbækmotorvejen over Amager, gennem Sydhavnsgade til City, hvilket desværre realiseres i 1989.

Bydelens socialcenter, som lå i Matthæusgade, foresloges flyttet til Sydhavns Plads / Medborgerhuset i Scandiagade, mens biblioteket kunne flyttes til Karens Minde.

Nogle af dagsordenerne er således de samme i dag, som da de forskellige pjecer blev udformet, andre er blevet gennemført og atter andre ændret eller frafaldet. Kampen for at bevare de grønne områder som f.eks. Tippen og arbejdet med at udbygge den kollektive transport, bl.a. til de ny boligområder Sluseholmen og Teglholm er endnu blandt de vigtigste dagsordener. Derudover arbejder partiforeningen bl.a. at sikre, at udviklingen af Carlsberg-grunden ikke kommer til at skabe øget trafik i sydhavnen.

Hele vejen gennem udviklingen har partiforeningen været godt repræsenteret i Borgerrepræsentationen. I 1978-1989 var SF-Sydvest således repræsenteret af Ivar Noes, og derefter i to perioder af Heinrich Metz, som siden har været henholdsvis 1. og 2. suppleant. I en stor del af tiden har SF-Sydvests repræsentanter været de eneste medlemmer af Borgerrepræsentationen med bopæl i Sydvest. I forbindelse med det kommende valg til BR i november er partiforeningen igen på banen, denne gang med den unge kandidat Pelle Johansen.

Også i de forskellige lokale råd gennem tiderne har SF-Sydvest været stærkt repræsenteret. Og i årene 1965-1997 hvor Sydvest-Kvarterets Lokalråd bestod, sad der også repræsentanter for SF-Sydvest, heraf var SF’eren Steen Eriksen formand i årene 1993-1997. I det senere Kongens Enghave Bydelsråd var SF’eren Finn Christensen næstformand i perioden 1997-2001. Det senere Sydhavnsråd har også været præget af SF-Sydvest, idet Lise Granerud har været formand. Da Kongens Enghave Lokaludvalg erstattede Sydhavnsrådet i 2007, fortsatte Lise Granerud som formand det første års tid.

Steen Eriksen & Syreen Louise Kihm – SF-Sydvest

Lokalavisen 25. februar 2009


Udbred kendskabet til Arkivet.