Sjælør Kirke

Gennemsnitsbedømmelse:


Sjælør Kirke blev indviet 14. september 1952 i Københavns Kommune / Sydhavn sogn, Vesterbro provsti, Københavns stift.

Adresse: Wagnersvej 33, 2450 København SV.magnifying_glass
Klik på billedet, så vil du kunne se det i stor format.

Kirken er tegnet af arkitekt Holger Jensen (f. 1918), der har tegnet en lang række andre kirker i Danmark, på Færøerne og i Grønland og sømandskirker til blandt andet Yokohama i Japan og Lissabon i Portugal. Sjælør Kirke var Holger Jensens første kirke som arkitekt.

Orglet er fra Th. Frobenius & Sønner. Det har 13 stemmer, og blev installeret 1986. Da kirken er meget lille, er der ikke plads til et orgelpulpitur, så orglet står på gulvet i kirkerummet, og optager en relativt stor del af gulvpladsen. Til gengæld giver det en mulighed for at kigge bag facaden, og se nogle af de andre piber.

Der blev sidste gang holdt gudstjeneste i Sjælør Kirke den 26. april 2009.

KFUM-Spejderne i Danmark og Sydhavns Sogn underskrev i starten af april måned 2008 en fælles hensigtserklæring. Det betyder, at KFUM-Spejderne i Danmark fra foråret 2009 overtog kirken. Siden da er kirken blevet brugt som korpskontor og aktivitetscenter (spejdercenter) under navnet Spejdercenter CPH.


Sognepræster og kirkebogsførere.
1948- 1953 Otto Behrendt (-)
1948- ????     Ejvind Bøytler
1952- 1961 Helge Rasmussen
1954-1968  Sv. Th. Bowmann (-)
1969-1981  Rudolf Bakkegaard-Olesen (-)
1981-1985  Ole Tanggaard (-)
1985-????      Heike Friis (1943-)
2004-????      Mogens Bennedsgaard Hagen (-)

Sognepræster.
1964-????      Jonsen (-)
1961-1964   HP. Wandall (-)
1965-1974   Niels Arne Jacob Nielsen (-)
1974-1987   Jørgen Juul Sørensen (-)
1988-1992   Flemming Jensen (-)
1994-????       Lise Lotte Kjær (1961-)

Graver i Sjælør Kirke.
 1949- 1977  Hilbert Larsen (-)


Aftenbilleder af Sjælør Kirke


Ved om- og tilbygninger 1973-75 udvidedes kirken, og der indrettedes en menighedssal i tilknytning til kirkerummet.
1981-82 føjedes egentlige
menighedslokaler til, ligesom der opførtes en præstebolig syd for kirken.

Som en del af kirkekomplekset hører også et fritidshjem, taget i brug 1962. Kirken blev lukket 2009 ved kgl. resolution af 15. apr. med virkning fra 26. apr. samme år, delvist ombygget og
anvendes nu som byspejdercenter.

Præstegård,  opførelsesår -1981-82.
Wagnersvej 29, 2450 København SV.
Boligen er fra 1983 på 175 m² med 5 værelser + kontor og opvarmes med fjernvarme og brændeovn.

Præstegårdshaven.
I forbindelse med præstegården er en have på 300 m².

Præstegård Wagnersvej 29,  opførelsesår -1981-82. I baggrunden ses Rubinsteinsvej 32-50

Web & research: Søren Sol Meyer.
Oplysninger/side – opdateret – 15/10-2022.

Udbred kendskabet til Arkivet.