Kirkens arkitekt

Sjælør Kirke og dens arkitekt

Af Søren Sol Meyer og Jan Arnt. Juli 2016

Sjælør Kirke indviet i 1952 er tegnet af den kendte arkitekt MAA Holger Jensen født i 1918 og død i 2004.

Udover Sjælør Kirke, som var den første kirke Holger Jensen tegnede, stod han også for Bavnehøj Kirke, som blev indviet i 1977på Tranehavevej 21 tæt ved indgangen til Vestre Kirkegård.

Siden tegnede Holger Jensen adskillige kirker spredt over Danmark samt en del uden for landets grænser. Blandt andet kan nævnes kirkerne på Gotland, Færøerne og i Grønland samt sømandskirkerne i Yokohama i Japan og Lissabon i Portugal.

Udviklingen og et faldende antal beboere i Sydhavnen og kirkesognet medførte, at den sidste gudstjeneste i Sjælør Kirke blev afholdt 26. april 2009. Samme udvikling skete for Bavnehøj Kirke, der lukkede i 2013, men heldigvis står begge kirkes ydre arkitektur stort set uændret.

Tegninger af Sjælør kirke
I forbindelse med oprydning på Lokalarkivets Arkiv fandt vi i juni 2016 nogle af arkitekt Holger Jensens originale skitser og forarbejder til Sjælør kirke.

På enkelte af skitserne har arkitekten anført årstallet 1947 og 48, så han har arbejdet med kirkebyggeriet i en del år, da kirken som bekendt først blev indviet september 1952.

For folk med viden om arkitektur er det tydeligt, at Holger Jensen var inspireret af den amerikanske stjernearkitekt Frank Lloyd Wrights arkitektursyn, hvorfor det også er ganske sjovt at tænke på at vi i Sydhavnen har 2 fine kirker inspireret af nord amerikansk arkitektur. Helt tilfældigt er det nu ikke, da Holger Jensen kendte Frank Lloyd Wright og i en periode arbejdede som arkitekt i Boston.

Skitserne, hvoraf nogle er farvelagt med vandfarve og andre med farveblyant viser, at Holger Jensen var en glimrende tegner. Et fag han i øvrigt også i en årrække underviste i på Byggeteknisk Højskole i København.

Originaltegningerne kan alle ses på Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv.

1 gavl sjælør kirke
Farvelagt tegning fra 1948 visende murstensbyggeri og slankt kobbertækket spir.
3 gavl sjælør kirke med tårn
Tegning visende muret gavl og skråtage samt spir. Tegning er ikke dateret, men vurderes at være forstudier fra 1947-48.
01 perspektiv sjælør kirke
Gavlen set fra Sjælør Boulevard. På tegningen har Holger Jensen skrevet ”efter 3. byggerunde” og man kan se kirkegavlen er ved at få sin endelige form med den opdelte gavl og lave bygning foran.
sjælør 15
Tegning fra 3. runde, hvor arkitekturen er ved at være på plads. Bemærk de bølgede streger øverst til højre, som kan tolkes som snit i munke og nonne tagsten. Om tagbelægning på et tidspunkt har været tænkt som tegltag ved vi ikke, men slutresultatet blev som bekendt sorte eternitskifferplader blandet med de hvide plader lagt som kors, hvilket giver kirken sit karakteristiske tag.
sjælør kirke ude 1
Som kirken kom til at se ud.
2 sjælør kirkesal
Et af Holger Jensen forslag til dekoration af altervæggen, som var tænkt som et moderne kalkmaleri. Som bekendt blev det endelige forslag en hvid væg og en træbeklædt trekantet gavl.
5 kirkesal sjælør kirke
Et af de seneste forslag til kirkesalens indre domineret af træ, enkelhed og funktionalisme. I mange af Holger Jensens byggerier bruger han træ både i konstruktioner og som beklædning, hvilket måske skyldes han oprindelig blev udlært tømrer, før han kom på Københavns Bygmesterskole og senere Akademiet, hvor han i 1950 modtog Akademiets lille guldmedalje.

Udbred kendskabet til Arkivet.