Sydvest Folkeblad

Syd-Vest Folkeblad udkom 1992-2003. Det blev redigeret af Vagn Smed, som var socionom og tidligere formand for lokalrådet. Det udkom normalt hver måned, ind i mellem kunne der dog være lange perioder, hvor bladet ikke udkom af økonomiske årsager.

Harald Eriksen

Harald Eriksen f. 1941 skrev i årene 1995-2003 en række spændende artikler i Syd-Vest Folkeblad, som regel en i hvert nummer. Harald Eriksen er opvokset i Kongens Enghave og har arbejdet på en række forskellige arbejdspladser i Sydhavnen.

I artiklerne fortæller han om sit arbejde, ligesom han interviewer en række personer, som er opvokset i kvarteret. Endelig er der en række referater af andre værker.

Syd-Vest Folkeblad udkom 1992-2003. Det blev redigeret af Vagn Smed, som var socionom og tidligere formand for lokalrådet. Det udkom normalt hver måned, ind i mellem kunne der dog være lange perioder, hvor bladet ikke udkom af økonomiske årsager.

Der har hørt billeder til artiklerne, men dels har vi dem ikke, dels vogter bymuseet nidkært over sine ophavsrettigheder, så vi skal ikke risikere noget.

Det er ikke samtlige artikler vi har fået med, og der er også enkelte, hvor vi ikke har fået det hele med.

Desværre eksisterer Web udgaven ikke mere.

Udbred kendskabet til Arkivet.