Sabotage

SV FOLKEBLAD 2000 10

Sabotage i Sydhavnen under den II Verdenskrig:

citroen-2016
Scandiagade på hjørnet af Sydhavnsgade.

Som bekendt har Citroën Danmark hovedkvarter i Bådehavnsgade i Sydhavnen. Men de har jo ikke altid haft hovedkvarter i Bådehavnsgade. Fra 1927 til 1966 lå de i Scandiagade på hjørnet af Sydhavnsgade. Der lå jo en af Citroëns gamle bygninger, der senere blev brugt som Medborgerhus.

citroen-02016
Citroen Bådehavnsgade

I 1966 flyttede de til nogle nye bygninger i Bådehavnsgade. 

Frihedsbevægelsen

I København oprettedes bl.a. sabotageorganisationen »BOPA«. Organisationen holdt generalprøve den 9. april 1942 – dog med total fiasko, overvejende på grund af begyndervanskeligheder. Men i sommeren gennemførte den en serie vellykkede attentater, der i al deres primitive form kom til at danne en epoke i sabotagens udvikling. Flere forskellige grupper blev efterhånden tilknyttet »Frihedsbevægelsen«. Der var bl.a. en aktionsgruppe, som tog sig af sabotage af jernbaner og fabrikker, der arbejdede for tyskerne.
Handelsrestriktionerne under 30´ernes krise begrænsede importen af bl.a. biler, og der gik rygter om, at samlefabrikken allerede måtte lukke. Men sådan gik det ikke. Sidst i 30´erne kom der gang i bilsalget igen. Citroën kom over krisen, så længe det varede, for som bekendt kom 2. verdenskrig, hvor Danmark blev besat af tyskerne(101940-1945).Under besættelsen blev der dannet en »Friheds- bevægelse«, som kan spores fra efteråret 1941 og stiger i intensitet i vinteren 1941-42 for derefter at slå igennem om sommeren 1942 både med demonstrationer, illegale blade og den første organiserede sabotage.
Sabotage
I 1942 blev Jørgen Hågen Smith, kaldet »Citronen«, ansat hos Citroën i Sydhavnen i 1942. Der forlyder ikke noget om, hvilken af sabotagegrupperne han tilhørte. Men han var med til at tilrettelægge sabotagen mod Citroënfabrikken. Det var den 24. juli 1943. & + & Og i august 1943 røg en granat ned gennem taget på en samlehal, hvor der blev samlet lastbiler. På et af billederne kan man se noget af hullet i loftet, efter at granaten var røget ned igennem taget på hallen med nogle lastvogne, som også blev ødelagt. Man lavede sabotagen af frygt for, at bilerne – og især lastbilerne – skulle falde i hænderne på tyskerne.
Men der var også andre fabrikker i Sydhavnen, der blev saboteret. Der var bl.a. Fordfabrikken i Borgmester Christiansens Gade, og der var en fabrik på hjørnet af Stubmøllevej og Grønrisvej, som blev kaldt »Vægtfabrik- ken«, som jeg har fået at vide var tvunget til at arbejde for tyskerne. Om eksplosionen på »Vægtfabrikken« har mine forældre fortalt, at det skete om natten – eller meget tidligt om morgenen i 1943.
Jeg må jo nok lige fortælle, at vi boede i et havehus i Ny Kgs. Enghave tæt ved Stubmøllevej. Mine forældre og jeg (10 jeg var jo ikke så gammel, så jeg kan huske noget fra den-gang) lå og sov, da eksplosionen skete. Mine forældre blev selvfølgelig vækket af braget, men de gemte sig helt nede under deres dyner, også fordi de efter braget stadig kunne høre en høj rumlende lyd, der kom oppe fra taget, oven over hovederne på dem. Til sidst døde den rumlende lyd ud.
Næste morgen var der fred og ro, så vovede fatter sig ud af huset og op på taget, for at se hvad der havde lavet den underlige rumlen deroppe. Det viste sig at være skorstensrøret, der – ved lufttrykket og rystelserne – var knækket af og faldet ned på taget, og havde ligget der oppe og rullet frem og tilbage. Da så de var blevet klar over, hvad det var, de var blevet så bange for, så havde de jo moret sig over det bagefter.
Sabotage mod lokomotivremise
Den 3. november 1943 var der sabotage mod skydebroerne i lokomotivremisen: (10skydebroerne er de broer foran remiseportene, som kører sidelæns med lokomotivet) ved Københavns Godsbanegård. Og den 18. oktober 1944 på maskindepotet ved Københavns Godsbanegård bliver femten damplokomotiver kørt ned i både skydebrogravene og i drejeskivegruben, for at tyskerne ikke skulle bruge dem til bl.a. transport af deres tropper, køretøjer og våben.
Radiofabrik i Sydhavnen – Radiofabrikken »Allways« i Sydhavnen blev saboteret to gange. Første gang den 15. januar og anden gang den 13. maj 1944. Fabrikken arbejdede for Tyskerne. »Allways« havde også en fabrik i Boyesgade på Vesterbro, som ligeledes blev saboteret. Det var den 24. marts 1945, altså tre dage efter at »Shellhuset« blev bombet, nemlig den 21. marts 1945.
Grønthandler og barber i Sydhavnen skudt – t En grønthandler og en barber på Mozartsvej blev skudt og dræbt ved en hævnaktion. Om grønthandleren vides ellers intet. Men om barbereren findes der en beretning: Inde på Nørrebro blev en barber likvideret af nogle modstands- folk, fordi han var stikker for tyskerne. En gruppe af de danske hipofolk havde et våbendepot ude i Valby Parken. Denne gruppe havde fået ordre til at udføre en hævnaktion på et par tilfældige forretningsdrivende. Det blev altså grønthandleren og barbereren, som var de nærmeste. Barbereren havde sin forretning oppe i den høje stue på Mozartsvej, der hvor »Frisør Chris« nu har sin forretning. Barbereren var ved at barbere en kunde, da et par hipofolk pludselig trådte ind i forretningen, og skød vildt omkring sig med deres maskinpistoler og dræbte barbereren, mens den chokerede kunde ikke kom noget til. Frisør Chris har stadig et minde stående, nemlig et lille træskab med et skudhul i lågen. Hullet er dog siden blevet kittet, og skabet er også blevet malet. Men man kan – trods alt – godt lige skimte hullet. 
2 FOTOGRAFIER: 
Samlehallen med nogle af de ødelagte lastbiler, efter at en granat var røget ned gennem taget. Man kan lige se lidt af hullet oppe i venstre hjørne.


August 1943. Foto: Det Kgl. Bibliotek billedsamling.

Citroëns karosserifabrik efter eksplosion 24. juli 1943. Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling

Citroëns karosserifabrik efter eksplosion 24. juli 1943. Foto: Det Kgl. Biblioteks billedsamling

Se flere billeder fra Det Kgl. Biblioteks billedsamling:   TRYK HER!


Udbred kendskabet til Arkivet.