Stubmøllevej/Hammelstrupvej

SV Folkeblad 1997 nr. 1

 Hammelstrupvej

Hammelstrupvej
Hammelstrupvej ca. 1950. Opbygning af nye boligblok. Tuborg depot ses til h. i billedet.

Hammelstrupvej begynder som bekendt ved Mozartsvej/Stubmøllevej og fortsætter  forbi Valbyparken. Den svingede i gamle dage til venstre forbi HF. Kalvebod, løb langs med Gåsebækrenden forbi HF. Musikbyen og endte ved indkørslen til lossepladsen, der dengang lå mellem Kalvebodløbet og den østlige del af Valbyparken.

På hjørnet af Hammelstrupvej og Stubmøllevej, hvor ejendommen med Brugsen nu ligger, lå der en lav basarbygning med forretninger både ud til Hammelstrupvej og Stubmøllevej. Lige på hjørnet lå en kro: »Cafe Kongens Enghave«, men den blev aldrig kaldt andet end »Skraldemandskroen«, eller bare »Skraldemanden«. Det hed den, fordi nogle af skraldekuskene – når de var på vej til eller fra lossepladsen – stoppede ved kroen dels for at slukke tørsten og dels for at fodre hestene. Men det var jo ikke kun skraldemænd, der kom der, også mange af de omkringboende kom på kroen. Det var dog oftest mænd, jeg selv iberegnet, da jeg blev gammel nok.

Af forretninger i bygningen lå der på Stubmøllevej en skomagerbutik, en købmand og en bager, og på Hammelstrupvej en dyrefoderforretning og en cigarforretning, der som så mange andre cigarforretninger også handlede med øl, vand og spiritus – samt aviser og ugeblade.

Overfor på trekanten ved Rubinsteinsvej havde fatter en del år i december et juletræsstade, hvor jeg sammen nogle andre børn gik lidt til hånde, og i den sidste uges tid inden jul, bragte vi de juletræer ud, som kunderne havde bestilt.

Ellers er der ikke sket forandringer i den venstre side. De to gule ejendomme »Enggården« og »Kongsgården« med en bager, en købmand og »Cafe Kongsgården« eller »koppen«, som den bliver kaldt, har ligget der i al min tid i Sydhavnen.

Så var der plænen på den anden side af Spontinisvej, hvor der en gang imellem om sommeren kom en gøglertrup med telte, gynger og karruseller. Bl.a. har Tribini og klovnen Enrico optrådt i et af teltene. Men plænen blev sløjfet, da man skulle til at grave ud til den kommende godsbane og anlægge en midlertidig endestation til busserne, hvor plænen lå.

Tilbage til den anden ende igen. Ved siden af bazarbygningen på højre side af Hammelstrupvej var der en indkørsel, hvor Sydhavnsbilen havde holdeplads, inden den flyttede op på Mozartsvej. Efter Sydhavnsbilen lå der en plads med minigolfbaner med et rækværk omkring, malet i forskellige farver.

Imellem minigolfbanen og Spontinisvej lå der nogle store villaer. I den ene af disse havde Tuborg deres Sydvest-depot, hvorfra de kørte øl og sodavand ud til de handlende og kantinerne på fabrikkerne. Så vidt jeg husker, havde de kun en enkelt Ford lastvogn til at betjene hele Sydvestkvarteret og lidt af Valby. Depotet flyttede senere til Valby.

Imellem Spontinisvej og Gåsebækrenden, der nu er kloakeret, ligger som bekendt resterne af HF. Ny Kongens Enghave.

Der lå også nogle nyttehaver imellem Gåsebækrenden og Valby Idrætspark, men de måtte også lade livet på grund af det efterhånden så velkendte godsbanebyggeri til Øresundsforbindelsen.  Samtidig tog man også en ordentlig bid af HF. Kalvebod.

På Hammelstrupvej var der dengang en træbro over Gåsebækrenden, og på den anden side af broen svingede Hammelstrupvej skarpt til venstre med HF. Kalvebod på højre side og senere til højre med HF. Musikbyen på venstre side. Endnu senere svingede den igen til højre og fortsatte parallelt med Kalvebodløbet ud til indkørslen til lossepladsen, hvor skraldevogne fra store dele af København kørte ud og læssede affald af.

Jeg kan huske, at de også havde lavet en stor sø af kloakslam med jordvolde omkring ude på lossepladsen. Det lykkedes en kammerat og mig et par gange at snige os ind på pladsen for at rode lidt efter eventuelle rare ting og sager. Vi nåede dog ikke at finde ret meget, før vi blev smidt ud. De ville jo ikke have, at vi slæbte skraldet ud igen.

STUBMØLLEN / STUBMØLLEVEJ

SV FOLKEBLAD oktober 1997 nr. 2
Vejstrækningen Enghavevej, Borgbjergsvej, Glucksvej, Wagnersvej og Stubmøllevej hed i gamle dage med ét ord Enghavevej, og det var den eneste forbindelse fra Kgs. Enghave til Københavns centrum, indtil Vasbygade blev anlagt i 1917. Kgs. Enghave var landområde dengang med store gårde, marker og engområder.

Lucie Mølle 1910-1920
»Vores« Stubmølle eller Lucie Mølle, som den også hed.

Stubmøllevej er – naturligt nok – opkaldt efter en stubmølle. I årene omkring 16-, 17- og 1800-tallene stod der en del vejrmøller inde på og omkring voldene i København. »Vores« Stubmølle eller Lucie Mølle, som den også hed, var en af »Voldmøllerne«. Den stod tidligere inde ved den gamle Vestvold på en lille bakketop på et område, der hed »Gyldenløves Bastion«. Den skal have ligget, hvor Vester Voldgade nu ligger, omtrent over for Lavendelstrædet eller hvor Borgerrepræsentationssalen i Rådhusets mellembygning ligger nu. Men da man i 1886 skulle bygge en udstillingspavillion, hvor »Lucie Mølle« stod, blev den revet ned og flyttet ud i et parkanlæg ved Kgs. Enghave, omkring hvor Stubmøllevej – dengang Enghavevej – går nu. (Historien melder ikke noget om, hvad det var for et parkanlæg). Her fik den lov at eksistere i 28 år indtil Sankthansaften 1914, hvor det forlyder, at nogle »unge bøller«, der nok havde fået lidt at drikke, ville have »lidt fest i gaden« og satte ild til den gamle Stubmølle, som nedbrændte på ganske kort tid. Det blev så enden på Lucie Møllens historie.

Stubmøllerne er efterhånden meget sjældne. Jeg ved egentlig ikke, om der findes flere af dem andet end måske på museer. Men det er en af de ældste vejrmøller til fx. formaling af brødkorn man kender, eller har kendt herhjemme. De var noget mindre i omkreds end de hollandske møller, vi kender i dag. Hele møllehuset, der var bygget af træ, kunne drejes rundt om en lodret tap, der var monteret på en pyramideformet stub af svært tømmer. Deraf navnet »stubmølle«. På de hollandske møller er det kun toppen eller »hatten«, som den hedder, der kan dreje rundt.

Fra omkring 1944-45, hvor min hukommelse om Stubmøllevej begynder, er der ikke sket store forandringer på den højre side, når man kommer fra Mozartsvej.

Der lå de to ejendomme, den røde (Stubmøllevej/Händelsvej/Rubinsteinsvej) og den gule (Stubmøllevej/ Haydnsvej/ Ellebjergvej/ Händelsvej).

I den røde ejendom var der på Stubmøllevej nogle kælderforretninger: En radiotekniker, en cykelsmed og en skomager. Senere overtog tryllekunstneren Shorty den forretning, hvor cykelsmeden havde været. I den gule ejendom lå der mellem Händelsvej og Haydnsvej en bagerforretning, en købmandsforretning og en grønthandler. Rundt om hjørnet på Händelsvej lå en cigarforretning, en viktualiehandler og et ismejeri.

Den sidste grund på højre side, Trekantsgrunden, (Stubmøllevej/Ellebjergvej/Haydnsvej), var ejet af firmaet NES (Nordisk Elektricitet Selskab), som lå på den anden side af Ellebjergvej. Jeg kan huske, at den bredeste del af grunden – mod Haydnsvej – var indhegnet. Der havde firmaet lager af bl.a. tomme kasser og paller. På resten af grunden havde firmaet anlagt nyttehaver til de medarbejdere, der havde lyst til at dyrke lidt grøntsager. Disse haver blev dog senere sløjfet, da Shell kom og lejede den yderste spids af Trekanten, hvor de oprettede en tankstation.

NES byggede selv en lagerhal på noget af grunden (den gule murstensbygning). Senere – i 1966 – flyttede man kasse- og pallelageret og byggede den grå produktions-hal, der nu ligger ved Haydnsvej. NES flyttede, som bekendt, til Ballerup i midten af 70´erne.

SV Folkeblad 1997 nr. 3 Harald Eriksen – Stubmøllevej

Mozartsvej 1943
Mozartsvej 1943 med Skraldemandskroen, også kaldet “Kongens Enghave – Café & Frokoststue” i baggrunden.

På venstre side af Stubmøllevej lå en basarbygning med en café »Kongens Enghave« – også kaldet Skraldemands-kroen – på hjørnet af Hammelstrupvej og Stubmøllevej. Lidt længere henne ad Stubmøllevej i samme bygning lå tre forretninger: en skomagerbutik, købmandsbutik og bagerbutik.

På hjørnet af Stubmøllevej og Damagervej (hvor benzintanken nu ligger) lå et trælager eller en tømmerhandel. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad det egentlig var. Jeg kan bare huske, at der inde bag plankeværket lå nogle store stabler brædder under et stort halvtag med røde teglsten. Senere kom der en autoophug-plads på stedet. Denne lå der vistnok, indtil man skulle til at bygge den nuværende ejendom med SuperBrugsen.

På den anden side af Damagervej lå der en gul villa, lidt tilbagetrukket med en have ud mod Stubmøllevej. Derefter lå gartnerens store have og glashus med grøntforretning hvorfra de bl.a. solgte deres egne dyrkede grøntsager. Gartnerens store hvide villa lå på hjørnet af Stubmøllevej og Händelsvej. Den del af Händelsvej, der går fra Stubmøllevej til Spontinisvej, var tidligere jordvej og hed H-gangen. Den var en del af HF. Ny Kongens Enghave indtil omkring 1950-51, hvor den efterhånden blev asfalteret, og der blev anlagt fortove.

Stubmøllevej 1943
Stubmøllevej set mod Ellebjergvej. Maskinfabrikken I Krüger kan skimtes i baggrunden tv.

Imellem Händelsvej og Grønrisvej lå igen villaer. På den anden side af Grønrisvej – på hjørnet af Stubmøllevej – lå maskinfabrikken I Krüger. Det var en grå bygning, hvor man bl.a. lavede pumper, varmtvandsbeholdere og ventilatorer. Mine forældre har fortalt mig, at firmaet under besættelsen (1940-45) blev tvunget til at lave våbendele til tyskerne, og at fabrikken på et tidspunkt blev sprængt i luften af danske sabotører. Jeg kan ikke selv huske det, men de fortalte, at de blev vækket tidligt om morgenen af braget, da den røg i luften. Det må have været i årene mellem 1943-45, da vi først kom herud i 43. Firmaet flyttede til Grenå i begyndelsen af 60’erne, men bygningen ligger der endnu. Den er blot blevet malet gul, og der er kommet nogle andre firmaer ind. Til slut lå der så den vestlige del af HF. Ny Kongens Enghave, der grænsede op til Stubmøllevej og Gåsebækrenden. Senere – efter at det meste af havekolonien var blevet nedlagt – fik Shell-tanken ovre på Trekanten en konkurrent, nemlig en Esso tankstation på hjørnet af Stubmøllevej og Spontinisvej. Denne var efterhånden blevet ført igennem fra Hammelstrupvej og ud til hjørnet af Stubmøllevej og Ellebjergvej.

Jeg var lige ved at glemme, at der også kørte en buslinje igennem Stubmøllevej, nemlig linie 22. Den havde endestation på Mozarts Plads og ude i Husum (på hjørnet af Husumvej og Frederikssundsvej) og kørte ad bl.a. Mozartsvej, Stubmøllevej, Ellebjergvej og Folehaven.

I begyndelsen var der intet stoppested på Stubmøllevej. Det kom der først i starten af 50´erne, og stoppestedet ved Ellebjergvej (mod Mozarts Plads) var på den anden side af Gåsebækrenden (på Ellebjergvej). I begyndelsen havde linie 22 haft endestation ved Sydhavns Plads i Frederiksholm. Den kørte dengang gennem P. Knudsens Gade, Ellebjergvej og ud ad Gammel Køge Landevej, hvor den endte ude ved Flaskekroen. Linie 22 hørte dengang som så mange andre buslinier under Københavns Sporveje (KS), indtil de 1. oktober 1974 kom ind under Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT).


Udbred kendskabet til Arkivet.