Vesterbro Brandstation

SV  FOLKEBLAD 1999 /10

vesterbro brandstation
Udrykning Vesterbro Brandstation

Vesterbro Brandstation har 50 års Jubilæum:
Harald Eriksen.

Vesterbros Brandstation, station 4 på Enghavevej blev indviet den 1. november 1929 og fyldte altså 70 år her den 1. november i år, hvor der da også blev lavet demonstrationer og holdt en reception. Der var mødt en hel del børn – og også voksne – fra bl.a. børnehaver og skoler i kvarteret. Men der var ikke så mange af brandmændene hjemme, og af brandbiler var der kun den godt fem år gamle stigevogn (10et såkaldt fejeblad) med den lille rullende stigevogn med faste gummihjul på ladet. Og så var der en kassevogn og en lille anhænger.
Inde i »Remisen« holdt der to ambulancer; en stor Mercedes, som en af brandmændene fortalte, at man ville nedlægge. Han fortalte i øvrigt, at man også ville nedlægge nogle ambulancer på de andre sta-tioner. Der skulle på grund af nedskæringer kun være 3 eller 4 ambulancer tilbage i området (10hovedstationen ved Rådhus-pladsen, Vesterbro på Enghave- vej og Dæmningen i Valby). Og så var der den helt ny moderne gule VW Turbo-diesel. Jeg kom desværre for sent til, at få noget at vide om udstyret i ambulancen. Brandmændene var netop færdige med demon-strationen af den, da jeg kom derhen. 
Tagbrande ?? Resten af sprøjterne var ude – eller inde – til en større tagbrand i »Bryggergården« i Slesvigsgade på Vesterbro. En af brandmændene, som var hjemme på stationen, fortalte, at nogle tagdækkere var ved at lægge nyt tagpap på ejendommens flade tag, og en af tagdækkernes brændere formentlig havde antændt noget støv eller lignende. Ilden var via nogle luftkanaler gået ned forbi lejlighederne i den øverste etage og havde antændt nogle lejligheder på næste etage. Den type har man jo før hørt om.
I den forbindelse kom vi også til at tale om andre typer tagbrande. Specielt brande med det her underlægnings-tagpap, som man har lagt ind under tagstenene på mange ejendomme; bl.a. for at beskytte lofterne og dermed de underliggende lejligheder mod vandskader, når fx regnvand fosser igennem utætte tage. Et forlydende vil vide, at underlægningspappet er ret brandfarligt, og også brandvæsnet er forundret over, at man må montere den slags brandfarlige materialer i beboelsesejendomme. 

Bagsiden af Vesterbros Brandstation, station 4 på Enghavevej. Hans Olriks Vej er tv. i billedet.

Indretningen
I bygningen langs med Hans Olriks Vej har brandfolkene frokoststue nede i stuen, og på 1. sal er der kontorer og gæsteværelser til bl.a. kursister. Tidligere havde røgdykkerholdet deres lokaler deroppe. I bygningen langs med Edward Storms Vej har brandfolkene deres lokaler i stuen, og oppe på 1. sal havde brandinspek-tøren for en del år siden sin bolig. Men da brandinspektøren ikke længere er fast tilknyttet stationen, er den blevet lavet om til privatbolig. Så er der garagerne eller »Remisen« i midterfløjen, og ovenover har mandskabet deres gymnastiksal. Tidligere blev den også brugt til teorilokale, hvor der bl.a. blev afholdt skriftprøver.


Indvielsen af Vesterbro Brandstation 1. nov.1929
Billeder fra opførelse og indvielsen.

Vesterbro Brandstation var under opførelse i årene 1927-29, og blev indviet den 1. november 1929. Brandstationen var dengang et moderne bygningsværk opført i tre fløje.

Gæster ved indvielsen 1. nov. 1929. Bagerst i midten stationschef brandinspektør P. Vinding, forrest brandinspektør A. Friis. Billedet er lånt fra Brandteknisk museum.

Indvielsen 1. nov. 1929. Tre Daimler-benz-køretøjer: en slangetender, afprodsstigevogn, model 1924, og motorsprøjte, model 1921. Brandteknisk Museum.

Udbred kendskabet til Arkivet.