Medlemskab & donation


Bliv medlem
og støt Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv – KELA


Det primære formål er at drive et lokalhistorisk arkiv for indsamling, registrering og opbevaring af lokalhistorisk materiale i form af billeder, manuskripter, trykt materiale, kort, film, lydoptagelser med erindringshistorier, fotografier m.v. og digitalisere dette, samt udbrede kendskabet til Kongens Enghaves fortid og nutid.

Derudover er det lokalarkivets opgave at deltage i relevante udstillinger, arrangere forskellige sammenkomster – heraf foredrag af lokalhistorisk interesse, samt besøg hos relevante institutioner, organisationer og foreninger.

Desuden administrerer lokalhistorisk arkiv en stor arkiv-database, du kan søge i – en veludbygget hjemmeside (hvor du evt. kan finde skole- og konfirmationsbilleder) – historier om gamle dage – samt en meget besøgt Facebookside, hvor der er livlig debat og hvor gamle barndomsvenner måske kan findes.

  • Københavns Kommune dækker omkostninger til bl.a. husleje, forsikring og kontorartikler.
  • Kontingent fra medlemmerne dækker resten af lokalarkivets øvrige omkostninger og er derfor meget vigtig for Lokalarkivets virke.

For at alle kan være med, er det årlige kontingent forholdsvis beskedent – 150,00 kr.  i 2023.

Der er også mulighed for at støtte Lokalarkivets arbejde ved at donere et frivilligt beløb. Alle beløb er velkomne – stort eller lille.


Betal ved at overføre til vores konto:
Arbejdernes Landsbank, Konto-nr. 5371-0242951

Husk: navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Du er også altid velkommen til at møde op på loftet i lokalarkivets åbningstid for at tilmelde dig og/eller betale kontant.

Venligst Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv


Send en besked til os i Arkivet

Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Venligst udfyld nedenstående formular. Vi vender tilbage med et svar hurtigst muligt! Vi bestræber os på at svarer tilbage på din henvendelse senest 48 timer efter modtagelse.

Navn
Efternavn
Email
Besked
Formularen er blevet indsendt!
Der er opstået en fejl under indsendelse af formularen. Udfyld venligst alle formularfelter igen.
Udbred kendskabet til Arkivet.