Nyhedsbrev

Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv


Medlemsbrev 2-2022

Endelig kunne vi atter åbne dørene til vores lokaler på loftet af Karens Minde, så gensynsglæden den første mandag i februar var stor blandt flere, der ikke har set hinanden lang tid.

Arkivfoto ca. 1975. Valbyparkens store sten.
Stenen blev af isen for over 10.000 år siden skubbet fra Skåne til den nu nedlagte fiskerihavn ved Ørstedsværker. Omkring 1950 blev den heldigvis flyttet til Valbyparkens indgang, og mon ikke alle Sydhavnsbørn har kravlet rundt på den?

Åbent hus mandag 7. marts fra kl. 15.00 til 17.00

Den første mandag i marts er der igen åbent hus, men hvis nogle har særlige ønsker for at studere arkivalier eller andet, kan de træffe aftale med bestyrelsen på det Lokalhistoriske Arkiv på andre tidspunkter.
Vores formand Søren Rød Meyer er p.t. syg, hvorfor henvendelse kan ske til Bjarne Weyhe eller Bjarne Weesch. Navne og telefonnumre til bestyrelsen ligger på KELAs hjemmeside: Bestyrelsen | Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv (sydhavnenshistorie.dk)


Næste arrangement 7. marts kl. 18.30 i det gamle posthus på Borgbjergsvej. Gratis for alle.

I nyhedsbrev 1-2022 fortalte vi, at vi var i gang med planlægningen af foredrag med lederen af SydhavnsCompagniet Brian Lenz, hvor han vil fortælle om deres sociale arbejde i Sydhavnen og om Sydhavnen mere generelt. Dette er nu på plads.
Bemærk, at det IKKE som normalt afholdes på Karens Mindes loft, men i det nedlagte posthus på hjørnet af Borgbjergsvej og Anker Jørgensens Plads, hvor SydhavnsCompagniet har indrettet café og møderum.
SydhavnsCompagniet har yderligere tilbudt, at de vil lave en lille gryderet, hvilket vi naturligvis har takket ja til. Så udover et spændende foredrag om Sydhavnen får man mulighed for at se det gamle posthus og få en lille gryderet… og så helt gratis.
Af samme årsag beder vi jer sende en mail til vores kasserer Janni Wulff om i kommer, så SydhavnsCompagniet nogenlunde ved, hvor meget mad de skal lave.
Tilmelding kan også ske til Jan@Janarnt.dk


Historisk dage 26. og 27. marts i Øksnehallen.

Sammen med de øvrige lokalhistoriske arkiver i København vil vi igen i år afholde fælles udstilling og information om vores arbejde med at indsamle og arkivere lokalhistorisk materiale til gavn både for nutiden og kommende generationer.
Medlemmer fra KELA står der naturligvis på vores fælles stand og er klar til at vise fotos og informere om Sydhavnens spændende historie.

På vores hjemmeside kan læses mere, ligesom der er link til de Historiske Dages fælles hjemmeside. Arrangementer | Kgs. Enghave Lokalhistoriske Arkiv (sydhavnenshistorie.dk)


Generalforsamling 4. april kl. 19.00

KELAs ordinære generalforsamling afholdes mandag den 4. april fra kl. 19.00 til ca. 21.00.
Efter bestyrelsens årsberetning er der valg til bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse fungerer godt, og dem der er på valg genopstiller hvis der ikke er modkandidater. Men vi ser gerne, at den ledige bestyrelsespost og den ledige suppleantpost kan besættes med nye og nytænkende folk, da det ikke er en hemmelighed, at den nuværende bestyrelse er oppe i årene og kræfterne er desværre aftagende.
Tænk over det, for uden en velfungerende bestyrelse, er der stort set ingen til at indsamle arkivalier og afholde arrangementer.


Kontingent 2022.

Vores kasserer oplyser at flere ikke har betalt for 2022, hvilket måske skyldes, at vi ikke længere udsender girokort.
Husk at jeres kontingent er vigtigt for at KELA kan fungere. Beløbet kr. 150 kan indbetales på KELAs konto 5371-0242951 i Arbejdernes Landsbank.
Husk at anføre dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Du er også altid velkommen til at møde op på loftet i lokalarkivets åbningstid og betale kontant.

Venlig hilsen KELA
Søren Sol Meyer og Jan Arnt.


Scandiagade efter ombygningen.  Arkivfoto Jan Arnt 2020
Normal viser vi foto fra det gamle Sydhavnen, men vores gamle bydel ændrer sig i disse år, hvor Mozarts Plads er en stor byggeplads for den kommende Metrostation, og området ved Karens Minde og Sjælør Boulevard er endevendt for at sikre mod fremtidige oversvømmelser.
For nogle år siden blev græsplænen med de gamle togspor også gravet op på Scandiagade, men alt bliver jo fint og pænt igen, som man kan se på fotoet, der viser en af de mange bænke på den nye træbro, der slynger sig hen over det udgravede lange hul, hvor vand kan samles ved skybrud.