16ellebj1950-r

Ellebjerg skole – 1r 1950 Klasselærer: Bodil Bergstrøm. Forrest f.v.: – Kaj Løvén – x – x – x – Frank NN. 2.forr.tv: – x – x – Lene – Lone – Evy – Bente Biber – Jytte Stub. 2.bag.rk.fv.: – Elin Lilia Topp – x – x – x – x – Hanne Tidgen (nu: Jacobsen) – x – x – x. Bagerst f.v.. – John Jørgen Lundberg – x- x – x – Palle Anker Andersen – x – Erik Køster – x – x – Bodil Bergstrøm. Supplerende oplysninger pr. 24/2 2013 af Hanne Jacobsen, Hårlev (da: Tidgen)(gtopp)

Udbred kendskabet til Arkivet.