ellebj1962-8av-1

Ellebjerg skole 1962 8av

Klasselærer: K. V. Hansen.

Forrest f.v.: – Karin NN – Kirsten NN – Gitte B. Thomsen nu Hansen – lærer K.V.Hansen –
Else “ElseMarie” Frost – Elisabeth Scheel – Judy Schlotfeldt.
Anden rk. f.v.: – Kaj NN – Rita NN – Ingelise NN – x – Flemming Rindholm – x.
Bagerst f.v.: – x – x – Chico NN – x.

Udbred kendskabet til Arkivet.