1957-10-13 Sjælør Kirke

1957-10-13 Konfirmation i Sjælør Kirke

Pastor: Helge Rasmussen 1. rk. f.v.: – x- Jytte Tipsmark – x – Lone Hansen – Lisa Nielsen – x. 2. rk. fra venstre: Vivian Helle Mikkelsen – Inge-Lise Kristiansen – Freddy Harvej – Arne Larsen – Henning Petersen – Jørgen Topp Lassen – Carl Cristian Demolade – x – x. 3. rk. f.v.: – x – x – John Andersen – Kurt Walbum – Poul Jørgensen – x – Jan Ipsen Dr. opslag 94: – Fin Petersen – Leif Jensen – Per Nielsen – Pi. opslag 230: – Hanne Groth – Birgit Eriksen – Sonja Andersen – Anni Sørensen – Birthe Lissi Christensen Giver: Jørgen Topp Lassen

Udbred kendskabet til Arkivet.