1954-Sjælør Kirke

1954-04-04 Konfirmation i Sjælør Kirke

Præst: Helge Rasmussen. midt.tv: nr 3 : – Bent Leon “Stump” Topp Giver: Gert Topp pr- 23/1 2012 Kirkebog: Dr. opslag 45 – Jørgen Christensen – Flemming Reisz – Paul Hansen – Flemming Thomsen – Ove Mauritzen – Ole Lysberg – Jørgen Kristensen – Erik Larsen – John Jensen – Kjeld Olsen – John Wilsbech – Preben Kjellerup. Pi. opslag 188: – Inge Larsen – Birthe Andersen – Witzy Andersen – Manny Meyer – Alice Christensen – Connie Jensen (Petersen) – Birthe Nielsen