konf15101950Sjælørkr-2[1]

1950-10-15 Konfirmation i Sjælør Kirke

Præst: Otto Behrendt. Forr.tv: – Gerda Ingstrup – x – x – Wivi Mathiasen – x – Hanne Hageltorn – Eva Hageltorn – x. bag.tv: – x – x – x – x – x – præsten – x – x – x – x – x – x. Ad kirkebog Dr. opslag 10: – Ole Kristensen – Bent Borregaard Jensen – Benny Dannemann Jørgensen – Bjørn Loudrup Jensen – Per Mortensen. Pi. opslag 153: – Ruth Meier Petersen – Inger Kristiansen – Bente Philipp – Inge Liebst – Benita Jørgensen – Henny Mogensen – Ena Petersen – Grete Gylle – Inge Abrahamsen – Inge Madsen – Giver er Wivi Mathiasen – nu Willumsen, Adelaide, Syd AUS. – pr. 5/10 2012 (gtopp). Redigeret 9/10 2012 Bjarne Weyhe

Udbred kendskabet til Arkivet.