9-2-2013_000

1964 – Fastelavnsfest hos Børge Kyllesbech.

Fastelavnsfest hos Børge Kyllesbech ca.1964. Det er Jannie Pedersen der er ved at slå katten af tønden. Det er en af hjælperne der holder ved tønden. Der blev holdt fastelavnsfest hvert år for børnene.

Udbred kendskabet til Arkivet.