IMG_2871

Foto 2019. Visende arealet hvor Dansepavillonen i sin tid stod ved Sankt Hans Hospital. Lige i nærheden foregår i dag omfattende nybyggeri, hvorfor arealet snart vil blive ændret.

Foto 2019. Visende arealet hvor Dansepavillonen i sin tid stod ved Sankt Hans Hospital. Lige i nærheden foregår i dag omfattende nybyggeri, hvorfor arealet snart vil blive ændret.

Skriv et svar